Programmatūra valsts pārvaldei

Valsts pārvalde

Valsts institūcijas un valstij piederošie uzņēmumi šodien saskaras ar dažādu papildus funkciju pieaugumu pārvaldes jomās, un nepieciešamu atbilstību ļoti daudziem saistošiem noteikumiem un regulām:

 • Vides, veselības un drošības riski;
 • Piekļuve kapitālam, likviditātes un kredītu pārvaldība;
 • Kvalitātes kontroles un dažādu normatīvu pārvaldība;
 • Augošas novecojušas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas;
 • Iepirkumu organizēšana;
 • Dažādu juridisku personu datu konsolidācija;
 • Sociālās sfēras pārvaldība un pašvaldību funkcijas
 • Šajā vidē ir nepieciešams darboties efektīvi un likuma normām atbilstoši - pašas pārvaldes un atbilstības funkcijas prasa risinājumus daudziem jautājumiem:
 • Nodrošināt atbilstību daudziem dažādu institūciju noteikumiem;
 • Izveidot vienotu, integrētu skatījumu uz riskiem un finanšu kontroli visā organizācijā;
 • Izmaksu kontroli, to sadalījumu pa periodiem, projektiem, finanšu centriem;
 • Pārvaldīt projektu riskus un regulēt finansējuma piesaisti;

FinaWin ir programmatūras komplekss riska, finanšu, pamatlīdzekļu un personāla pārvaldībai un pārvaldības risinājumiem, lai padarītu valsts, regulatīvo un valstij piederošo organizāciju ikdienas funkciju realizāciju efektīvāku un produktīvāku. Izmantojot FinaWin, daudzas no valsts pārvaldei tipiskām funkcijām var tikt automatizētas un vienkāršotas.

Atpakaļ uz sarakstu