Programmatūra izglītībai

Izglītība

SolCraft ir izstrādājis integrētu risinājumu pilnīgai izglītības iestāžu datorizācijai. FinaWin Izglītības iestāžu vadības sistēma ir daudzvalodu ERP Software risinājums, kur ir īstenots vairākums scenāriju ko izmanto izglītības iestādēs visos līmeņos - no daudznozaru bērnudārziem līdz skolām koledžām un augstskolām visā valstī.
FinaWin ir elastīgi konfigurējams un dinamisks programmatūras risinājums, kas palīdz iestādēm iegūtu plašu detalizētu un apkopotu informāciju par administratīvo un akadēmisko dabu, īstenot dažādas aktivitāšu formas dažāda līmeņa organizācijas hierarhijā, veikt sadarbību ar studentiem, vecākiem, pasniedzējiem un citām organizācijām.
Izglītības iestāžu vadības sistēma ir lieliski piemērota skolām, koledžām, dažādu profilu institūtiem, vadības/medicīnas/inženiertehniskajām koledžām, bērnudārziem. FinaWin nodrošina tiešsaistes skolas programmatūru, un programmatūru pa moduļiem - piemēram, studentu uzņemšanu, reģistrāciju, audzēkņu transportēšanas organizēšanu uz/no mācību iestādes, apmeklētības uzskaiti, Icard, bibliotēkas pārvaldību, algas, ienākuma nodokli, analīzes programmatūru visa veida pārskatiem.
Informācija glabājas centralizētā serverī – ar to var iepazīties vecāki, paši studenti, pasniedzēji un citas ar mācību iestādi saistītas organizācijas. Pieejams arī Web portāls ar SelfService - šīs saskarnes informāciju var izmantot, lai tiešsaistē dalītos ar informāciju par studentiem, pasniedzējiem, mācību procesu, utt.
FinaWin ir daudzu lietotāju sistēma, kur administrators kontrolē lietotāju pieejas tiesības daudzlīmeņu sistēmā - piekļuves kontroli, drošību, pieejamo informāciju, utt. FinaWin nodrošina vislabāko koordināciju starp studentu un pedagogu, vecākiem un institūtu, skolotāju, pedagogu/skolotāju un mācību iestādes vadību, paaugstina apmācības kvalitāti un efektivitāti, dod lielāku pārredzamību visos līmeņos. FinaWin piedāvā jau epriekš noskaņotas atskaites - tās izmanto ikdienas ziņojumiem, kā arī studentu un skolotāju attīstības un komunikācikas mēŗķiem. FinaWin var arī viegli pielāgot jaunām prasībām jebkurus ziņojumus.

Atpakaļ uz sarakstu