Nozaru IT Risinājumi

Loģistikas risinājumi
Loģistikas risinājumi

Loģistikas uzņēmumi šodien intensīvi strādā, lai pilnveidotu savus transporta un loģistikas vadības procesus, palielinātu efektivitāti, klientu apmierinātību un peļņas normu. SolCraft transportēšanas vadības un loģistikas risinājumi efektīvi pārvalda visu pilna cikla transportēšanas procesu - no tālejošas darbības stratēģijas un plānošanas, līdz ikdienas uzdevumu izpildei. Loģistikas nozares...

Lauksaimniecība
Lauksaimniecība

FinaWin programmatūra ir elastīga un viegli izmantojama visos populārākajos lauksaimniecības scenārijos. FinaWin var pārņemt visu – no rēķinu sagatavošanas un finanšu plūsmas pārraudzības, līdz lauksaimniecības platību, mehānismu un bioloģisko aktīvu pārvaldībai. Tāpat FinaWin Lauksaimniecības risinājumi ļauj klientiem palielināt lauksaimniecības darbu efektivitāti – piemēram, optimizējot...

Programmatūra apsaimniekošanai
Programmatūra apsaimniekošanai

Mūsdienās ar tradicionālo uzskaiti kļūst arvien grūtāk izsekot līdzi tipiskiem apsaimniekotāja ikdienas scenārijiem – iekavētai īres maksai, nomas līguma derīguma termiņiem, svarīgu paziņojumu nosūtīšanai īrniekiem un sadarbības partneriem, utml. Atbrīvojiet savu laiku ar SolCraft automatizētu brīdinājumu, atgādinājumus un īpašuma pārvaldīšanas programmatūru! Nekustamā īpašuma īpašniekiem un...

Valsts pārvalde
Valsts pārvalde

Valsts institūcijas un valstij piederošie uzņēmumi šodien saskaras ar dažādu papildus funkciju pieaugumu pārvaldes jomās, un nepieciešamu atbilstību ļoti daudziem saistošiem noteikumiem un regulām: Vides, veselības un drošības riski; Piekļuve kapitālam, likviditātes un kredītu pārvaldība; Kvalitātes kontroles un dažādu normatīvu pārvaldība; Augošas novecojušas infrastruktūras uzturēšanas...