Programmatūra uzņēmuma vadībai

Vadības grāmatvedības atskaites palīdz uzņēmuma valdei, akcionāriem
īpašniekiem un vadītājiem kontrolēt uzņēmuma darbību un operatīvi pieņemt atbilstošus lēmumus uzņēmuma attīstībai. Atkarībā no darbības veida, finanšu plūsmas pārvaldības un laika griezuma, uzņēmuma vadība vienmēr var pieprasīt pārskatus reizi ceturksnī, reizi mēnesī, reizi nedēļā vai pat katru dienu. FinaWin programmatūra visu šo perfekti nodrošina arī izvērstos un sarežģītos uzņēmējdarbības scenārijos.

Budžeta pārskats. Budžeta pārskats palīdz uzņēmuma īpašniekiem un vadībai analizēt uzņēmuma darbību kopumā, katra departamenta/struktūrvienības darbību efektivitāti individuāli, un kontrolēt izmaksas. Aprēķinātais budžets attiecīgajā laika posmā parasti tiek balstīts uz faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem no iepriekšējiem gadiem. Atskaite palīdz identificēt problemātiskās jomas, projicējot tās tai skaitā uz nākotni. Īpašnieki un vadītāji var izmantot budžeta pārskatus, lai optimizētu uzņēmuma darbību, radītu stimulus darbiniekiem, un operatīvi pieskaņoties tirgus izmaiņām. Budžeta pārskats palīdz definēt konkrētu tālāko stratēģiju, lai sasniegtu konkrētus uzņēmuma finanšu mērķus.

Debitoru parādi. Debitoru parādu ziņojums ir kritisks instruments, lai pārvaldītu naudas plūsmu, pārredzētu kredītlīnijas saviem klientiem, un vajadzības gadījumā pieņemtu stratēģiskus lēmumus par izmaiņām. Parasti šī atskaite uzrāda klientu parādus, cik ilgi viņi ir parādā – tipveidā 7 dienas par vēlu, 14 dienas par vēlu, un 30 dienas par vēlu vai vairāk. Vadītājs var izmantot ziņojumu, lai atrastu problēmas parādu iekasēšanas procesā. Ja ievērojams skaits klientu nav spējīgi nomaksāt savus maksājumus laikā, uzņēmumam var kļūt nepieciešams, pārskatīt savu kredītpolitiku. Periodiski analizējot debitoru parādus, uzņēmums var stipri uzlabot savu likviditāti.

Izmaksu atskaites. Uzņēmuma izmaksu ziņojumi ļauj pārredzēt izdevumus uzņēmumā kopumā, konkrētā darbības jomā vai izdevumus tikai kādam konkrētam projektam. Tie parasti tiek salīdzināti ar sākotnējo tāmi, vai konkrētās struktūrvienības budžetu, pēc kā uzņēmums var novērtēt darbības rentabilitāti, un izmaksu atbilstību sākotnēji plānotajam. Tas savukārt palīdz noteikt augstāku prioritāti pelnošākajām uzņēmējdarbības jomām, lai uzņēmums var koncentrēt savus centienus tur, nevis tērēt laiku un naudu par darbiem ar zemu peļņas normu. Kopējās un konkrētu darbu izmaksu atskaites tiek izmantotas arī, lai analizētu izmaksas par projekts ir progresu.

Ražošana un noliktava. Vadības grāmatvedības pārskatus krājumiem un ražošanai izmanto, lai padarītu to ražošanas procesu pēc iespējas efektīvāku. Šie ziņojumi parasti ietver atlikumus noliktavā ar to izmaksām, darbaspēka izmaksas vai kopējās izmaksas uz vienu saražoto vienību. Vadītājs pēc tam var salīdzināt produktu līnijas uzņēmuma ietvaros, to rentabilitāti, peļņas normu un spriest par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Visas augstākminētās un citas atskaites kas pieejamas FinaWin programmatūrā var papildināt ar rakurstabulu (PivotTable) funkcionalitāti.

Uzņēmuma vadībai

Atpakaļ uz sarakstu

Saņemt piedāvājumu


Produkti: