Projektu vadības programmatūra

SolCraft programmatūra piedāvā izvērstu Projektu pārvaldības rīka funkcionalitāti - iespējams pārskatīt visu projektu stāvokli vienkopus, projektu sadalīt apakšprojektos, posmos, darbībās, katram apakšprojektam, posmam, darbībai norādīt atbildīgo, stāvokli, finanšu, laika budžetu, termiņus. Iespējama ar projektu saistīto līgumu ievade (klientu līgumi, apakšuzņēmēju līgumi u.c. līgumu veidi), pieņemšanas-nodošanas aktu ievade (regulārie, beigu akti). Finanšu dokumentu sadaļā iespējama automātiska dokumentu ģenerēšana atkarībā no akta, līguma veida, darbu veida. Programma nodrošina ar projektu saistīto iepirkumu  (tenderu) informāciju, ar projektu saistīto dokumentu reģistrāciju (sk. sadaļu Dokumentu vadība), atsevišķiem apakšprojektam, posmiem, darbībām var pieprasīt noteiktu dokumentu veidu obligātu reģistrāciju. Pieejams ar projektu saistīto rēķinu pārskats, tai skaitā ar projektiem saistīto grāmatojumu atspoguļošana projektu pārskatā - ieņēmumi, uzkrātie ieņēmumi, izmaksas, naudas plūsma u.c. Iespējama komplektācija ar vispārējo izmaksu pārdales funkciju (sk. Vispārējo izmaksu pārdale). Programmu raksturo augsta pielāgojamība klienta biznesa procesiem (dažādi datumi, summas, kontroles procedūras), automātiskie brīdinājumi projektu vadītājiem un/vai dispečeriem par jebkāda notikuma iestāšanos (piem. būvatļaujas beigu termiņa tuvošanās) (Sk. Brīdinājumu serviss). Nodrošināta iespēja pieslēgt pašapkalpošanās portālu, kas no WEB pārlūka ļauj  iegūt projekta pārskatu, pievienot projektus, pievienot dokumentus, apskatīt dokumentus - dažādas atskaites - t.sk.  projekta peļņas /zaudējumu aprēķins, projekta līgumu izpildes pārskats , projektu brīdinājumu pārskats u.c.

Projektu vadībai

Atpakaļ uz sarakstu

Saņemt piedāvājumu


Produkti: