Programmatūra personāldaļas vadītājiem

FinaWin® PERSONĀLDAĻA nodrošina pilnīgu elektronisko vienotu lietvedību.
Tas nozīme, ka Personāldaļas vadītājiem vairs nav nepieciešams ievākt nepieciešamo informāciju papīra formātā no vairākām mapēm, tērēt savu laiku datu manuāli ievadot EXCEL tabulās apstrādei un analīzei. Vai izveidojot kādu rīkojumu vai līgumu, pēc tam manuāli reģistrēt datus datu bāzē. Vai vācot akceptus no darbiniekiem vai struktūrvienību vadītājiem atvaļinājumiem un citām darbībām.

FinaWin® PERSONĀLDAĻA veido rīkojumus, līgumus un citus dokumentus pēc iepriekš sagatavotiem dokumentu šabloniem MS formātā. Šie dokumenti automātiski reģistrējas Lietvedības, Personāldaļas un Algas datubāzēs. Turpat tiek reģistrēti citi dokumenti /faili: CV, sertifikāti, izziņas, jebkuras atskaites.

Vairāku līmeņu Personas kartiņas sniedz izsmeļošo informāciju par darbinieku.

Dažāda veida Filtri un atskaites paraugi nodrošina analīžu un atskaišu veidošanu.

Pašapkalpošanās sistēma atvieglo Personāla vadību, jo ļauj darbiniekiem pašiem inicializēt atvaļinājumu, komandējumu un citas darbības noformēšanu. Elektronisko akceptu vākšanu no vadītājiem ir nodrošināta caur mobiliem telefoniem. Un vairs nav vajadzības katram darbiniekam stāstīt, piemēram, cik viņam pienākas atvaļinājuma dienas un kad - viņš pats to redz caur Internet savā profilā.

Algas grāmatvede automātiski saņem savā FinaWin® ALGAS programmā visus datus no Personāldaļā izveidotiem dokumentiem pārbaudei un akceptam.

Un i-Notikumu /Brīdinājumu sistēma savlaicīgi brīdinās par nākošiem būtiskiem notikumiem: sertifikāta vai līguma izbeigšanu un citiem.

Personāldaļas vadītājiem

Atpakaļ uz sarakstu

Saņemt piedāvājumu


Produkti: