Programmatūra iepirkuma menedžeriem

Bez Noliktavas programmā pieejamajām atskaitēm, kas sniedz informāciju par pārdošanas apjomiem, un iespēju manuāli izveidot pasūtījumus piegādātājiem, iepirkuma menedžeris var šo procesu arī automatizēt.
Ir iespējams sagatavot pasūtījumus vienam vai vairākiem piegādātājiem, kas ņem vērā datus par katras preces reālo atlikumu, par precei norādīto minimālo atlikumu, par klientu izdarītajiem pasūtījumiem, par saviem jau izdarītajiem pasūtījumiem piegādātājam, kā arī ir iestrādāts algoritms, kurš prognozē preču realizāciju, balstoties uz esošo preces pārdošanas skaitu agrākā periodā. Ir iespējams norādīt, kuri no nosacījumiem ir vai nav jāņem vērā veidojot pasūtījumus, kā arī katrai precei var norādīt minimālo pasūtījuma daudzumu, piegādātāja artikulu, u.c. Programmas sagatavoto pasūtījumu ir iespējams piekoriģēt un tad izdrukāt, nosūtīt pa e-pastu vai nosūtīt uz kādu no elektronisko dokumentu apmaiņas sistēmām (Edisoft, Telema).

Arī ienākošās piegādātāju pavadzīmes, var saņemt no dokumentu apmaiņas sistēmām vai varam arī izveidot individuālu risinājumu, kas ielasa pavadzīmes no .xml, .csv failiem. Izmantojot mobilos datu terminālus, var veikt ienākošo preču un pavadzīmes atbilstības pārbaudi, kā arī var veidot jaunu ienākošo pavadzīmi, kuru pēc tam papildina no Noliktavas programmas.

Ir iespējams sekot līdzi pasūtīto un piegādāto preču atbilstībai, ir atskaites par nepiegādātajām precēm, var redzēt atšķirības starp pasūtījumā norādīto cenu un ienākošajā pavadzīmē norādīto cenu, u.c.

Atkarībā no klienta darbības profila un vajadzībām, varam izveidot individuālas atskaites un arī veikt izmaiņas algoritmos.

Iepirkuma menedžeriem

Atpakaļ uz sarakstu

Saņemt piedāvājumu


Produkti: