Programmatūra finansistiem

FinaWin piedāvā Finansistiem, Analītiķiem, Ekonomistiem, Kontrolieriem dažādus jaudīgus un individuāli konfigurējamus rīkus datu analīzei un kontrolei - analītiska uzskaite ar 8 dimensijām, dimensiju pielietojuma kontrole un brīdinājumi datu ievades laikā, brīdinājumi pēc datu ievades (sk. Brīdinājumu serviss). Pieejamas Nākamo periodu izmaksas, Iepriekšējā perioda izmaksas un Vispārējo izmaksu pārdale. Lielāku uzņēmumu gadījumā iespējama vairāku uzņēmumu finanšu pārskatu konsolidācija kopējā datubāzē ar kontu, partneru, dimensiju transformācijām, grupas darījumu iezīmēšanu, izslēgšanu. Iespējams izveidot neierobežotu budžeta versiju skaitu, budžeta periods var būt ne tikai mēnesis - arī diena, nedēļa, kvartāls. Budžeta datus iespējams importēt no Excel. Iespējams jebkuru budžeta versiju vai fakta/budžeta datu salīdzinājumu iekļaut atskaitēs - t.sk. PZA. Pieejamas apgrozījuma pārskata stila atskaites ar izvērsumu pa jebkuru dimensiju jebkurā secībā līdz attiecīgajam dokumentam. PivotTable - rakurstabulas - stila atskaites ar iespēju izvērst datus līdz dokumentam un atvērt, labot dokumentu, "klasiskā" stila atskaites  (piemērotas izdrukai, sūtīšanai pa e-pastu, eksportēšanai dažādos formātos - t.sk. PDF, grafiskie formāti, Excel, Word. Atskaites var tikt piesaistītas pie konteksta, kā rezultātā izsaucot atskaiti nav jāievada parametri, jo tie tiek automātiski nolasīti no konteksta datu tabulas. Īpaši jāizceļ Atskaišu portāls - iespēja izveidot atskaites, ku uzklikšķinot uz noteikta datu apgabala , tiek atvērta cita atskaite, kas piemēram paskaidro/detalizē izsaucošo atskaiti. Iespējami brīdinājumi par jebkādu notikumu iestāšanos (sk. brīdinājumu serviss)

Finansistiem

Atpakaļ uz sarakstu

Saņemt piedāvājumu


Produkti: