Caurlaižu sistēma

Caurlaižu sistēma

FinaWin programmatūru iespējams sasaistīt arī ar caurlaižu sistēmu, un pielietot caurlaižu sistēmas datus nodrošinot visām darbinieku kategorijām darba apmeklējuma kontroli, piekļuves tiesības un automātisku algu aprēķinu. 

Zemāk dots konkrēts caurlaižu sistēmas piemērs

Caurlaides.
 • Katram darbiniekam ir sava caurlaide, izdota uz juridisku personu;
 • Ja darbinieks strādā vairāk kā vienā uzņēmumā – viņam ir attiecīgās caurlaides;
 • Administrācijas darbinieki, kas strādā vairākos uzņēmumos ir ārpus šīs kontroles. Viņiem algas programmā ir attiecīgā atzīme
Datu saņemšanas organizācija.

No caurlaides sistēmas, nododamie un atgriežamie parametri tiek saskaņoti/sinhronizēti ar atbilstošā fiziskā aprīkojuma iekārtu piegādātājam nepieciešamo standartu. Tiek noskaņota pieslēguma iespēja caurlaides datubāzei un nodrošināta nepieciešamā datu apmaiņa.
Norīkojumu apstiprināšana. Norīkojumam var būt 2 apstiprinājumi:

 • Apstiprina tiešais vadītājs, kurš šo norīkojumu ievada. Pēc šī apstiprinājuma norīkojums ir stājies spēkā. Pēc apstiprinājuma norīkojumu vēl ir iespējams labot un apstiprināt atkārtoti, ja algu aprēķins par attiecīgo periodu nav slēgts.
 • Apstiprina augstāk stāvošais vadītājs. Pēc šī apstiprinājuma norīkojumu vairs nedrīkst mainīt.
Noskaņojamie parametri.

Darba algas programma tiek papildināta ar sekojošiem noskaņojamiem parametriem, kuri nepieciešami darba laika aprēķinam no caurlaides sistēmas:

 • Laiks , kas jāpatērē, lai nokļūtu no caurlaižu telpām līdz darba vietai un otrādi (piem.20 min);
 • Pusdienu pārtraukumi (no- līdz, piem.12.00-12.45, 16.00 -16.45, 20.00-20.45, 00.00-00.45);
 • Maksimālais pieļaujamais laiks ārpus caurlaides teritorijas maiņas laikā (piem. 40 min). Ja tiek pārsniegts šis laiks, vadītājam jāatver jauns rīkojums.
Norīkojumu noformēšanas kārtība

Atverot darbiniekam jaunu norīkojumu, vadītājs ievada darbu uzsākšanas datumu, laiks automātiski tiek nolasīts no caurlaides sistēmas. Ja šajā datumā darbiniekam bija vairāki ieejas /iebraukšanas laiki, tad pēc noklusējuma tiek ņemts pirmais. Vadītājs var nomainīt ar kādu citu ieejas /iebraukšanas laiku no piedāvātā ieejas/iebraukšanas saraksta par pēdējām 24 stundām, kas ir saņemts no caurlaides sistēmas. Ja darbinieks šajā 24 stundu laika periodā caurlaidē nav reģistrējies, tad norīkojumu atvērt nedrīkst. Darbinieks+datums+laiks ir unikāls t.i. vienam darbiniekam nedrīkst būt vairāki norīkojumi ar vienādu datumu un sākuma laiku.

Operāciju ievads
 • Operāciju ievades logs tiek papildināta ar protokolu no caurlaides(vadītājam būs redzami darbinieka ieejas /izejas laiki ); 
 • Pēc katras operācijas ievadīšanas, programma sasummē norīkojuma darba laiku, un to uzrāda operatoram.

Norīkojuma apstiprināšana no tiešā vadītāja, kas noformē šo norīkojumu.
Pēc operāciju ievades vadītājam norīkojums jāapstiprina. Pie norīkojuma apstiprināšanas Algas programma salīdzina aprēķināto stundu skaitu pēc normatīviem ar stundu skaitu no caurlaides.

Vienā norīkojumā programma atļauj ievadīt datus:

 • līdz pārtraukumam (darbinieks atrodas ārpus caurlaižu telpām), kurš pārsniedz augstāk minēto laiku (piem. 40 minūtes)
 • ne vairāk kā 24 stundas pēc norīkojuma sākšanas (caurlaides šķērsošanu uz darbu).

Aprēķinot stundu skaitu no caurlaides, tiek atņemts pusdienu laiks un laiks no caurlaides līdz darba vietai un no darba vietas līdz caurlaidei.

Ja norīkojuma noformēšanas augstāk minētie nosacījumi ir pārkāpti, programma neļauj apstiprināt Norīkojumu. Tāds norīkojums jākoriģē un jāveic atkārtota apstiprināšana.

Iespējama visu darbinieku kategoriju (izņemot atzīmētos administrācijas darbiniekus) darba apmeklējuma kontrole. Atskaite satur darbinieku sarakstu, kam dati no caurlaides nesakrīt ar darba laika tabeles datiem atļautās novirzes ietvaros.

 

Atpakaļ uz sarakstu


Nozaru risinājumi:

 • Izglītība
  Izglītība

  SolCraft ir izstrādājis integrētu risinājumu pilnīgai izglītības iestāžu datorizācijai. FinaWin Izglītības iestāžu vadības sistēma ir daudzvalodu ERP Software...

  Lasīt vairāk

 • Būvniecība
  Būvniecība

  Mūsdienu konkurences un straujā attīstības ritma apstākļos, būvniecības projektu un objektu pārvaldība jau sen ir kļuvusi par komplicētu uzdevumu, kur uzņēmuma...

  Lasīt vairāk

 • Vairumtirdzniecība
  Vairumtirdzniecība

  Vai esat gatavi atbildēt uz šodienas konkurences izaicinājumiem kā vairumtirgotājs? Vairumtirdzniecība šodien ir kļuvusi par sarežģītu un dinamisku...

  Lasīt vairāk

 • Loģistikas risinājumi
  Loģistikas risinājumi

  Loģistikas uzņēmumi šodien intensīvi strādā, lai pilnveidotu savus transporta un loģistikas vadības procesus, palielinātu efektivitāti, klientu apmierinātību...

  Lasīt vairāk

 • Lauksaimniecība
  Lauksaimniecība

  FinaWin programmatūra ir elastīga un viegli izmantojama visos populārākajos lauksaimniecības scenārijos. FinaWin var pārņemt visu – no rēķinu sagatavošanas un...

  Lasīt vairāk

 • Valsts pārvalde
  Valsts pārvalde

  Valsts institūcijas un valstij piederošie uzņēmumi šodien saskaras ar dažādu papildus funkciju pieaugumu pārvaldes jomās, un nepieciešamu atbilstību ļoti...

  Lasīt vairāk

 • Programmatūra apsaimniekošanai
  Programmatūra apsaimniekošanai

  Mūsdienās ar tradicionālo uzskaiti kļūst arvien grūtāk izsekot līdzi tipiskiem apsaimniekotāja ikdienas scenārijiem – iekavētai īres maksai, nomas līguma...

  Lasīt vairāk

 • Pakalpojumi
  Pakalpojumi

  Ir daudz grāmatvedības un biznesa vadības programmu ar dažādām iespējām, tāpēc svarīgi ir atrast pareizo programmatūru tieši jūsu profila pakalpojumu...

  Lasīt vairāk

 • Ražošana
  Ražošana

  SolCraft ražošanas vadības programmatūra piedāvā viegli lietojamas ražošanas pārvaldības iespējas, paredzētas tieši ražošanas uzņēmumiem. Bieži nepieciešama...

  Lasīt vairāk

 • Mazumtirdzniecība
  Mazumtirdzniecība

  Maksimizē savu peļņu, izmantojot pārdomātu un efektīvu mazumtirdzniecības programmatūru, viegli pārvaldi visus savus produktus - vai jums ir viens SKU vai...

  Lasīt vairāk