Pamatlīdzekļu uzskaites programma

Pamatlīdzekļu uzskaite

FinaWin® MATERIĀLĀS VĒRTĪBAS - pamatlīdzekļu, to nolietojuma un kustības uzskaites sistēma. Īpaša programmas vērtība ir profilu struktūra, pateicoties kurai materiālās vērtības var ērti uzskaitīt pa atsevišķiem profiliem ar iespēju redzēt visas materiālās vērtības vienlaicīgi, kā arī viegli pārvietot materiālās vērtības no viena profila uz citu, turklāt dažādiem profiliem var tikt piemērotas atšķirīgas likumdošanas prasības.

Profili:

 • Pamatlīdzekļi
 • Mazvērtīgais inventārs
 • Noliktava (nelietotās materiālās vērtības)
 • Ieguldījuma īpašums
 • Pamatlīdzekļi, noņemti no ekspluatācijas
 • Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos (līzings)
 • Nepabeigtā celtniecība utt.

Pamatlīdzekļu uzskaites programma - Galvenās funkcijas

Pamatlīdzekļu uzskaites programmas Pamatmodulis

Uzskaites funkcijas:

 • Pamatlīdzekļu, to kustības - pieņemšanas, izslēgšanas, pārvietošanas, kapitālieguldījumu, aizstāšanas, pārcenošanas - uzskaite un atbilstošu dokumentu noformēšana.
 • Inventarizācija - inventāra sarakstu un inventarizācijas aktu veidošana un izdruka.
 • Iespējama pamatlīdzekļu sistematizācija un sadalīšana pēc iekšējām adresēm, materiāli atbildīgajām personām, kontiem, grupām, finansēšanas avotiem (*) u.c.
 • Iespēja norakstīt vai pievienot daļu no pamatlīdzekļa.
 • Visu veidu uzskaites kartītes.

Pamatlīdzekļu aprēķina funkcijas:

 • Finanšu nolietojuma aprēķins gan pēc lineārās metodes, gan pēc degresīvās metodes, ņemot vērā likvidācijas vērtību.
 • Finanšu amortizācijas aprēķināšanas iespēja pa iekšējām adresēm, kontiem, grupām.
 • Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins nodokļiem atbilstoši likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pantam: atsevišķi tiek rēķināts nolietojums 1.kategorijas pamatlīdzekļiem, jaunajām automašīnām, ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām un pamatlīdzekļiem, kas saimnieciskajā darbībā tiek izmantoti tikai daļēji.

Atskaites:

 • Plašs atskaišu un pārskatu klāsts: pa kontiem, iekšējām adresēm, grupām, kategorijām, pēc finansēšanas avotiem (*), Ekonomiskā Klasifikatora (EK) kodiem (*), pamatlīdzekļu kustības atskaite, apgrozījumu pārskats par jebkuru periodu, u.tml.
 • Amortizācijas atskaites pa materiāli atbildīgām personām, finansēšanas avotiem (*), Ekonomiskā Klasifikatora (EK) kodiem (*).
 • Iespēja izdrukāt uzskaites kartītes visiem pamatlīdzekļiem par noteiktu periodu (gadu).
 • Iespēja izdrukāt inventāra sarakstus (inventarizācijas aktus) pa visām materiāli atbildīgajām personām vai apakšadresēm uz noteiktu datumu.
 • Iespēja izveidot un izdrukāt “UIN nolietojuma” atskaiti katram pamatlīdzeklim.
 • Neierobežots drukas formu skaits ar iespēju lietotājam pašam koriģēt esošās un veidot jaunas drukas formas.
  (*) - sk. papildus opcijas.

Pamatlīdzekļu uzskaites sistēmas Papildus opcijas

Projekti (finansēšanas avoti). Iespēja izveidot un izmantot finanšu avotu katalogu, lai sadalītu gan visu pamatlīdzekļu kustību, gan nolietojuma norakstīšanu pa projektiem, līgumiem, finansēšanas avotiem budžeta iestādēm (piemēram, pamatbudžets, investīcijas, dažādas finansēšanas programmas).

Papildus klasifikators. Iespēja izveidot un izmantot papildus klasifikatoru, lai papildus sadalītu gan visu pamatlīdzekļu kustību, gan nolietojuma norakstīšanu. Budžeta iestādēs papildus klasifikatoru var izmantot, lai sadalītu nolietojuma norakstīšanu pa EK kodiem. Programma nodrošina grāmatojumu noskaņošanu un amortizācijas atskaišu izveidošanu gan pa finansēšanas avotiem, gan pa Ekonomiskā klasifikatora kodiem.

Pamatlīdzekļu realizācija. Pamatlīdzekļu realizācijas funkcija ar attiecīgo dokumentu noformēšanu, grāmatojumu veidošanu un attiecīgo atskaišu noskaņošanu.

Pamatlīdzekļu sadalīšana. Iespēja norakstīt vai pievienot daļu no pamatlīdzekļa.

e-Inventarizācija. Risinājums paredz iespēju veikt pamatlīdzekļu inventarizāciju, izmantojot Mobilos Datu termināļus un svītru kodus, tādējādi būtiski atvieglojot un paātrinot inventarizācijas procesu. Programma nodrošina pamatlīdzekļu un inventāra uzskaiti ar svītrkodiem: materiālajām vērtībām svītrkodi tiek piešķirti, izdrukāti, pielīmēti. Inventarizējot struktūrvienību, Datu terminālis rāda, cik pamatlīdzekļi ir atrasti un cik vēl šajā telpā jābūt pamatlīdzekļiem, kas atvieglo trūkstošo pamatlīdzekļu meklēšanu, kā arī veido protokolu par veiktām darbībām un to rezultātiem.

Automātiskie grāmatojumi. Katram dokumentam sistēma automātiski formē nepieciešamos grāmatojumus, kuri tiek eksportēti uz finanšu uzskaites moduli FinaWin® FINANSES (ir iespēja grāmatojumus sūtīt uz SAP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV u.c.). Programma pieļauj ļoti plašas grāmatojumu noskaņošanas iespējas: dokumenti tiks pilnībā un atbilstoši konkrēta uzņēmuma uzskaites struktūrai atainoti grāmatvedības uzskaitē.

Vairāku datu bāžu versija. Iespēja veidot vairākas, savā starpā neatkarīgas datu bāzes ar iespēju pārslēgties starp tām, neizejot no programmas.

Lietvedības opcija. Iespēja ierakstiem datu bāzē pievienot un saglabāt ar tiem saistītus dokumentus (pdf, doc, jpg u.c.), tādējādi visi dokumenti atrodas vienkopus un ir ērti atrodami un apskatāmi.

Notikumu un Brīdinājumu sistēma. Standarta Notikumu un Brīdinājumu sistēma informē par materiālo vērtību atlikumu nepietiekamību (zemāks nekā noteiktais minimums), par iekārtas lietošanas laika notecēšanu u.tml.

e-Paraksts. Ja vēlaties saviem klientiem sūtīt rēķinus un citus dokumentus elektroniskā formātā ar elektronisko parakstu, mēs Jums piedāvājam drošu elektroniskā paraksta sistēmu. Jūsu paraksts elektroniskajā vidē - unikāla simbolu kombinācija, kuram piemīt tāds pats spēks kā Jūsu ar roku rakstītajam parakstam. Elektronisko parakstu var ievietot jebkurā dokumentā gan elektroniskajā, gan papīra. Elektroniskā paraksta serveris dod iespēju apliecināt, ka šo elektronisko dokumentu ir parakstījusi konkrētā persona, kā arī jebkurā brīdī identificēt jebkuru parakstu ar konkrēto lietotāju un konkrēto dokumentu. Juridiski elektroniskā paraksta izmantošana pamatota ar vienošanos starp sadarbības partneriem par elektroniski parakstīto dokumentu apriti.

Detalizētu informāciju par FinaWin moduli Materiālās vērtības Jūs variet iegūt, zvanot vai rakstot mums uz e-pastu, kā arī piesakoties bezmaksas konsultācijai un programmas demonstrācijai.

Atpakaļ uz sarakstu


Nozaru risinājumi:

 • Loģistikas risinājumi
  Loģistikas risinājumi

  Loģistikas uzņēmumi šodien intensīvi strādā, lai pilnveidotu savus transporta un loģistikas vadības procesus, palielinātu efektivitāti, klientu apmierinātību...

  Lasīt vairāk

 • Būvniecība
  Būvniecība

  Mūsdienu konkurences un straujā attīstības ritma apstākļos, būvniecības projektu un objektu pārvaldība jau sen ir kļuvusi par komplicētu uzdevumu, kur uzņēmuma...

  Lasīt vairāk

 • Lauksaimniecība
  Lauksaimniecība

  FinaWin programmatūra ir elastīga un viegli izmantojama visos populārākajos lauksaimniecības scenārijos. FinaWin var pārņemt visu – no rēķinu sagatavošanas un...

  Lasīt vairāk

 • Programmatūra apsaimniekošanai
  Programmatūra apsaimniekošanai

  Mūsdienās ar tradicionālo uzskaiti kļūst arvien grūtāk izsekot līdzi tipiskiem apsaimniekotāja ikdienas scenārijiem – iekavētai īres maksai, nomas līguma...

  Lasīt vairāk

 • Izglītība
  Izglītība

  SolCraft ir izstrādājis integrētu risinājumu pilnīgai izglītības iestāžu datorizācijai. FinaWin Izglītības iestāžu vadības sistēma ir daudzvalodu ERP Software...

  Lasīt vairāk

 • Valsts pārvalde
  Valsts pārvalde

  Valsts institūcijas un valstij piederošie uzņēmumi šodien saskaras ar dažādu papildus funkciju pieaugumu pārvaldes jomās, un nepieciešamu atbilstību ļoti...

  Lasīt vairāk

 • Mazumtirdzniecība
  Mazumtirdzniecība

  Maksimizē savu peļņu, izmantojot pārdomātu un efektīvu mazumtirdzniecības programmatūru, viegli pārvaldi visus savus produktus - vai jums ir viens SKU vai...

  Lasīt vairāk

 • Pakalpojumi
  Pakalpojumi

  Ir daudz grāmatvedības un biznesa vadības programmu ar dažādām iespējām, tāpēc svarīgi ir atrast pareizo programmatūru tieši jūsu profila pakalpojumu...

  Lasīt vairāk

 • Vairumtirdzniecība
  Vairumtirdzniecība

  Vai esat gatavi atbildēt uz šodienas konkurences izaicinājumiem kā vairumtirgotājs? Vairumtirdzniecība šodien ir kļuvusi par sarežģītu un dinamisku...

  Lasīt vairāk

 • Ražošana
  Ražošana

  SolCraft ražošanas vadības programmatūra piedāvā viegli lietojamas ražošanas pārvaldības iespējas, paredzētas tieši ražošanas uzņēmumiem. Bieži nepieciešama...

  Lasīt vairāk