Grāmatvedības programma

Grāmatvedības programma

FinaWin® Finanses – mūsdienīga grāmatvedības programma ar jaudīgu arhitektūru un speciāliem iekšējiem informācijas apstrādes algoritmiem, kas dod iespēju veikt jebkuras sarežģītības grāmatvedības uzskaiti, finanšu analīzi un budžeta plānošanu.

Ātrs, ērts, vienkārši lietojams un viegli saprotams interfeiss un plašs atskaišu klāsts padara šo moduli par katra grāmatveža neaizstājamu palīgu.

Grāmatvedības programmas FinaWin® Finanses galvenās funkcijas/ pamatmodulis:

Grāmatvedības programmas finanšu moduļa pamats ir noskaņojams kontu plāns un uz šī kontu plāna bāzēts grāmatvedības operāciju katalogs. Katrai operācijai ir piesaistīts ievadformu šablons, kurš formē grāmatojumus un dokumentus. Ērta un ātra dokumentu ievadīšana, kopēšana, meklēšana, filtrēšana, koriģēšana. Tas ievērojami atvieglo grāmatvedības darbu.

Grāmatvedības programmas uzskaites funkcijas:

 • Atlikumu un apgrozījuma analīze pa kontiem
 • Norēķini ar klientiem, piegādātājiem un norēķinu personām
 • Apgrozījuma bilances automātiska aprēķināšana par jebkuru periodu
 • Dažādi atskaišu varianti, t.sk. žurnāl–orderi, memoriālorderi, bilances utt.
 • Virsgrāmata
 • Kontu automātiska slēgšana

Valūtas operācijas:

 • atlikumu un apgrozījuma analīze valūtā
 • multivalūtu atlikumu analīze
 • dažādi atskaišu varianti, t.sk. ar kursa starpību analīzi
 • valūtas atlikumu automātiska pārcenošana pa kontiem pēc vairākām metodikām

Detalizēta parādu analīze:

 • debitoru ⁄ kreditoru neapmaksāto rēķinu analīze pa apmaksas termiņiem
 • katra debitora vai kreditora apmaksas analīze pa katru rēķinu
 • soda naudas automātiska aprēķināšana, rēķinu drukāšana soda naudas apmaksai
 • atļauto kredīta maksimumu analīze
 • realizācija pa reģioniem
 • savstarpēji norēķini
 • salīdzināšanas akti ar detalizāciju pa dokumentiem dažādas veidi
 • maksājumu grafiki
 • faktoringa uzskaites automatizācija
 • automātiskā grāmatojumu aizpildīšana ar paplašināto analītiku
 • norēķini ar klientiem, kuriem ir dažādas filiāles (sk. Papildus opcijas)
 • norēķini ar korporatīviem klientiem (sk. Papildus opcijas)
Atskaites:

Gada bilance, Peļņas un zaudējumu aprēķins, Naudas plūsma, PVN deklarācija, Pielikumi pie PVN deklarācijas, Pārskats par priekšnodokļa summām, kas iekļautas PVN deklarācijā, Deklarācija par skaidro naudu, Kokmateriāli: Piegādes uzskaites reģistrs, Saņemto (iegādāto) kokmateriālu uzskaites reģistrs, Sniegto pakalpojumu uzskaites reģistrs, PVN pielikums par kokmateriālu piegādēm un pakalpojumiem utt.
Statistikas atskaites pa klientu/piegādātāju darbības virzieniem

Atskaišu ģenerators ar plašām iespējām iebūvēts grāmatvedības sistēmā, datu eksports uz xls, html, txt, rtf, pdf, jpeg datu formātiem. Jebkuru drukas formu var eksportēt dažādos formātos un sūtīt pa e-pastu pa tiešo no programmas.

Grāmatvedības programmas FinaWin® Finanses finanšu analīzes un plānošanas funkcijas / papildus opcijas:

Struktūrvienības – peļņas/zaudējumu analīze, bilances, norēķini ar debitoriem, kreditoriem (t.sk. rēķinu apmaksa), norēķini ar norēķinu personām utt. pa katru filiāli, nodaļu, noliktavu, cehu vai holdinga vienību, kā arī konsolidētas atskaites.

Projektu / procesu / līgumu vadība – finansiālās darbības analīze pēc projektiem/ procesiem/līgumiem

Papildus klasifikators (Ienākumu un izmaksu papildus klasifikācija) – ienākumu, izmaksu analīze, naudas plūsmas kustība pa veidiem, ja šie veidi nevar būt atspoguļoti standarta kontu plāna struktūrā. Izdevumu un ieņēmumu klasifikators budžeta iestādēs.

Budžeta plānošana – peļņas/zaudējumu, apgrozījuma plānošana pēc naudas līdzekļiem vai citiem kontiem (t.sk. pa katru projektu, filiāli utt.) un salīdzināšana ar faktiskiem ieņēmumiem un izdevumiem. Ieņēmumu un izdevumu prognozēšana. Nākotnes finanšu situācijas modelēšana.

Imports no bankas izraksta nodrošina ienākošo maksājumu un bankas pakalpojumu summu importu (Piemēram SEB banka, Swedbanka, Citadele banka utt).

Karšu operācijas kodēšana nodrošina ienākošo maksājumu no karšu termināla.

Produkcijas veidu un projektu pašizmaksas aprēķins pēc dažādiem kritērijiem, pārdošanas un apmaksas apjomu analīze pēc produkcijas veidiem

Aģenti/starpnieki - norēķini ar katra aģenta klientiem, procentu automātiska aprēķināšana, aģentu darbības efektivitātes analīze

Notikumu un Brīdinājumu sistēma. Pēc noklusējuma grāmatvedības programmā iekļauti sekojošie standarta notikumu brīdinājumi: divi brīdinājumu veidi par neapmaksātiem rēķiniem; līguma termiņa tuvošanās; projekta termiņa tuvošanās; naudas plūsmas pareizības kontrole.

Notikumu monitors, ar kura palīdzību lietotāji var sekot līdzi visām datu izmaiņām, kas veiktas konkrētajā dokumentā, kā arī katra konkrētā lietotāja veiktajām izmaiņām, kā arī ievadīt lietotāju interesējošus notikumus un vienmēr būt informētiem par tiem.

Vairāku datu bāžu versija. Iespēja veidot vairākas, savā starpā neatkarīgas datu bāzes ar iespēju pārslēgties starp ām, neizejot no programmas.

Lietvedības opcija. Iespēja ierakstiem datu bāzē pievienot un saglabāt ar tiem saistītus dokumentus (pdf, doc, jpg u.c.). Dokumenti, tai skaitā izejošie dokumenti, tiek reģistrēti pēc vienotiem noteikumiem atbilstoši speciālam procesu klasifikatoram. tādējādi visi dokumenti atrodas vienkopus un ir ērti atrodami un apskatāmi.

e-Paraksts. Ja vēlaties saviem klientiem no grāmatvedības programmas sūtīt rēķinus un citus dokumentus elektroniskā formātā ar elektronisko parakstu, mēs Jums piedāvājam drošu elektroniskā paraksta sistēmu. Jūsu paraksts elektroniskajā vidē - unikāla simbolu kombinācija, kuram piemīt tāds pats spēks kā Jūsu ar roku rakstītajam parakstam. Elektronisko parakstu var ievietot jebkurā dokumentā gan elektroniskajā, gan papīra. Elektroniskā paraksta serveris dod iespēju apliecināt, ka šo elektronisko dokumentu ir parakstījusi konkrētā persona, kā arī jebkurā brīdī identificēt jebkuru parakstu ar konkrēto lietotāju un konkrēto dokumentu. Juridiski elektroniskā paraksta izmantošana pamatota ar vienošanos starp sadarbības partneriem par elektroniski parakstīto dokumentu apriti.

Papildus funkcionalitāte pēc individuāla pasūtījuma.
Realizācijas (pārdošanas) monitorings, darbs ar parādniekiem – automātisks aizliegums pārdot preci parādniekiem pēc vairākiem noteikumiem un to pārvalde, kredītvēsture, klientu melnais saraksts, VIP klienti, atskaišu pakete darbam ar debitoriem. Kredītmenedžera darba vieta.

Pakalpojumu veidu finansiāla uzskaite, ja nav programmas FinaWin® Preces un Pakalpojumi.

Speciāla konfigurācija budžeta iestādēm un pašvaldībām. Ceturkšņa atskaites (C1-C8). Uzskaite pa funkcijām un finansēšanas avotiem, programmām (tiek izmantota papildus analītika: procesi un projekti). Plānošana, 2.forma, bilance, bilances pielikumi.

Prognozēšana – dažāda veida atskaites pēc pasūtītāja uzdotiem algoritmiem. Piemēram, naudas līdzekļu ienākuma prognozēšana uz noteiktu periodu, pamatojoties uz informāciju par dokumentiem, kuru apmaksas termiņš ir šajā periodā, kā arī neapmaksāto rēķinu statistika.

Automātiskā rēķinu sagatavošana. Dod iespēju veidot, piem., nomas rēķinus, pēc iepriekš uzstādītajiem parametriem. Darbojas kopā ar grāmatvedības programmas Dokumentu moduli.

Datu imports ⁄ eksports no citām programmām. SOLCRAFT SIA programmatūrai ir neierobežotas datu apmaiņas iespējas ar citām grāmatvedības uzskaites programmām: SAP, Navision, Axapta, Scala u.c.

Jebkuras atskaites pēc klienta pasūtījuma. Ar iebūvētā atskaišu ģeneratora palīdzību ir iespējama nestandarta atskaišu formu izveidošana pēc klienta pasūtījuma.

Grāmatvedības programma FinaWin® DOKUMENTI

Programma FinaWin® Dokumenti - ērts instruments jebkura veida dokumentu noformēšanai gan grāmatvedības, gan administratīvajiem mērķiem (līgumu specifikācijas, piedāvājumi, pieņemšanas – nodošanas akti utt.). Programma realizēta atbilstoši jaunajiem grāmatvedības uzskaites standartiem un esošai LR likumdošanai.

GALVENĀS FUNKCIJAS

Pamatmodulis

Programmas modulis standarta veida grāmatvedības uzskaitei nepieciešamu dokumentu noformēšana:

 • Maksājuma uzdevumi un valūtas maksājuma uzdevumi. Iespēja automātiski aizpildīt dokumentu saskaņā ar piegādātāja rēķiniem.
 • Kases izdevumu/ieņēmumu orderi
 • Kases izdevumu/ ieņēmumu orderu reģistri
 • Kases grāmata
 • Dokumentu reģistri

Papildus opcijas

Rēķini – drukas formas ar pasūtītāja logotipu un rekvizītiem. Iespēja veidot dokumentus jebkurā valūta, iespēja vienu operāciju veidot vairākas valūtas.

Maksājuma uzdevumu eksports uz jebkuru banku.

Valūtas kursu automātisks imports no Latvijas Bankas

Multivalūtas avansa norēķini – grāmatvedības programma paredz iespēju noformēt un uzskaitīt norēķinu personas dokumentus
Automātiskā rēķinu izrakstīšana / apmaksa - automātiska maksājuma uzdevumu ģenerēšana, pamatojoties uz ievadītajiem parametriem un vēlamo katra ienākošā rēķina apmaksas datumu. Automātiska parāda aprēķināšanas funkcija, avansa apmēra pārsniegšanas gadījumā.

Ceļazīmes (degvielas uzskaite) – opcija, lai kontrolētu darba automašīnu ekspluatāciju, degvielas iepirkumus, darbiniekus, kā arī ļauj zināt, par kādu cenu tika norakstīts benzīna daudzums, ļauj dokumentēt degvielas norakstīšanu un automašīnu ekspluatāciju saskaņā ar LR likumdošanu.

Lietvedības opcija - lietvedības opcija, iespēja ierakstiem datu bāzē pievienot un saglabāt ar tiem saistītus dokumentus (pdf, doc, jpg u.c.), tādējādi visi dokumenti atrodas vienkopus un ir ērti atrodami un apskatāmi.

Vairāku datu bāžu versija. Iespēja veidot vairākas, savā starpā neatkarīgas datu bāzes ar iespēju pārslēgties starp tām.

Automātiskie grāmatojumi. Katram dokumentam sistēma automātiski formē nepieciešamos grāmatojumus, kuri tiek eksportēti uz finanšu uzskaites moduli FinaWin® FINANSES

e-Paraksts. Ja vēlaties saviem klientiem sūtīt reķinus un citus dokumentus elektroniskā formatā ar elektronisko parakstu, mēs Jums piedāvājiem drošu elektroniskā paraksta sistēmu. Jūsu paraksts elektroniskajā vidē - unikāla simbolu kombinācija, kuram piemīt tāds pats spēks kā Jūsu ar roku rakstītajam parakstam. Elektronisko parakstu var ievietot jebkurā dokumentā gan elektroniskajā, gan papīra. Elektroniskā paraksta serveris dod iespēju apliecināt, ka šo elektronisko dokumentu ir parakstījusi konkrētā persona, kā arī jebkurā brīdī identificēt jebkuru parakstu ar konkrēto lietotāju un konkrēto dokumentu. Juridiski elektroniskā paraksta izmantošana pamatota ar vienošanos starp sadarbības partneriem par elektroniski parakstīto dokumentu apriti.

Grāmatvedības programmas papildus funkcionalitāte pēc individuāla pasūtījuma.

 • Katru dokumentu var izdrukāt izmantojot dažādas drukas formas. Lietotājam ir iespēja patstāvīgi koriģēt dokumentu drukas formas.
 • Forma un opciju klāsts naudas plūsmas pārvaldīšanai un maksājuma uzdevumu automātiskai veidošanai.
 • Rēķinu automātiska formēšana iekārtu nomai, autostāvvietas nomai, komunāliem pakalpojumiem.
 • Papildus dokumenti pēc pasūtījuma - dažādas formas līgumu, līgumu specifikācijas, piedāvājumi, pieņemšanas – nodošanas akti, apdrošināšanas polises utt.
 • Finanšu piedāvājumu reģistrācija un rēķinu automātiskā formēšana.
 • Rēķinu automātiska sūtīšana uz klienta e-pastu.
 • Citas speciālās opcijas klientu rēķinu formēšana automatizācijai un optimizācijai.


Detalizētu informāciju par FinaWin moduli Materiālās vērtības Jūs variet iegūt, zvanot vai rakstot mums uz e-pastu, kā arī piesakoties bezmaksas konsultācijai un programmas demonstrācijai.

Atpakaļ uz sarakstu


Nozaru risinājumi:

 • Programmatūra apsaimniekošanai
  Programmatūra apsaimniekošanai

  Mūsdienās ar tradicionālo uzskaiti kļūst arvien grūtāk izsekot līdzi tipiskiem apsaimniekotāja ikdienas scenārijiem – iekavētai īres maksai, nomas līguma...

  Lasīt vairāk

 • Lauksaimniecība
  Lauksaimniecība

  FinaWin programmatūra ir elastīga un viegli izmantojama visos populārākajos lauksaimniecības scenārijos. FinaWin var pārņemt visu – no rēķinu sagatavošanas un...

  Lasīt vairāk

 • Izglītība
  Izglītība

  SolCraft ir izstrādājis integrētu risinājumu pilnīgai izglītības iestāžu datorizācijai. FinaWin Izglītības iestāžu vadības sistēma ir daudzvalodu ERP Software...

  Lasīt vairāk

 • Ražošana
  Ražošana

  SolCraft ražošanas vadības programmatūra piedāvā viegli lietojamas ražošanas pārvaldības iespējas, paredzētas tieši ražošanas uzņēmumiem. Bieži nepieciešama...

  Lasīt vairāk

 • Pakalpojumi
  Pakalpojumi

  Ir daudz grāmatvedības un biznesa vadības programmu ar dažādām iespējām, tāpēc svarīgi ir atrast pareizo programmatūru tieši jūsu profila pakalpojumu...

  Lasīt vairāk

 • Mazumtirdzniecība
  Mazumtirdzniecība

  Maksimizē savu peļņu, izmantojot pārdomātu un efektīvu mazumtirdzniecības programmatūru, viegli pārvaldi visus savus produktus - vai jums ir viens SKU vai...

  Lasīt vairāk

 • Būvniecība
  Būvniecība

  Mūsdienu konkurences un straujā attīstības ritma apstākļos, būvniecības projektu un objektu pārvaldība jau sen ir kļuvusi par komplicētu uzdevumu, kur uzņēmuma...

  Lasīt vairāk

 • Loģistikas risinājumi
  Loģistikas risinājumi

  Loģistikas uzņēmumi šodien intensīvi strādā, lai pilnveidotu savus transporta un loģistikas vadības procesus, palielinātu efektivitāti, klientu apmierinātību...

  Lasīt vairāk

 • Vairumtirdzniecība
  Vairumtirdzniecība

  Vai esat gatavi atbildēt uz šodienas konkurences izaicinājumiem kā vairumtirgotājs? Vairumtirdzniecība šodien ir kļuvusi par sarežģītu un dinamisku...

  Lasīt vairāk

 • Valsts pārvalde
  Valsts pārvalde

  Valsts institūcijas un valstij piederošie uzņēmumi šodien saskaras ar dažādu papildus funkciju pieaugumu pārvaldes jomās, un nepieciešamu atbilstību ļoti...

  Lasīt vairāk