Apsaimniekošanas programma

Apsaimniekošanas programma

Atbalsta "Tiešo maksājumu" shēmu, kurā Līgums noslēgts ar daudzdzīvokļu mājas īpašnieku kopību, bet rēķinu apmaksā katrs atsevišķais dzīvoklis. Mājas skaitītāja un dzīvokļu skaitītāja starpība tiek sadalīta pa dzīvokļiem pēc jebkāda algoritma , par kuru vienojušies dzīvokļu īpašnieki.

Apsaimniekošanas programmas galvenās funkcijas.

 • Klientu reģistrs
 • Māju/Objektu reģistrs 
 • Dzīvokļu reģistrs
 • Automātiska dzīvokļu ģenerēšana daudzdzīvokļu mājai
 • Līgumu reģistrs
 • Automātiska līgumu ģenerēšana.
 • Līguma sagatavošana MS Word, PDF formātos
 • Līguma pielikumu sagatavošana
 • Skaitītāju reģistrs
 • Skaitītāju verifikācijas datumu kontrole
 • Skaitītāju kontrolmērījumu reģistrs
 • Skaitītāju rādījumu ievade no desktop, selfservice (Web) aplikācijas.
 • Vidējā/Normatīvā patēriņa automātisks aprēķins skaitītāja rādījumu neiesniegšanas gadījumā.
 • Notikumu reģistrs - jebkādu notikumu reģistrācijai par klientu, objektu
 • Prombūtnes reģistrs ("attaisnotas" prombūtnes gadījumā klients nesaņem rēķinu par pakalpojumu un nepiedalās starpības (zudumu) sadalē).
 • Automātiska rēķinu ģenerēšana.
 • Rēķina nosūtīšana uz e-pastiem un/vai izdrukas sagatavošana atkarībā no klienta pieprasījuma.
 • Banku kontu izrakstu imports
 • Automātiska rēķinu  un klientu atpazīšana, ja rēķina apmaksu veikusi cita persona.
 • Parādu atskaites dažādos griezumos.
 • Tūlītējs Objektu, Līgumu, Rēķinu, Apmaksu pārskats no klientu reģistra par attiecīgo klientu
 • Dažādas atskaites par realizāciju un pakalpojuma apjomu dalījumā pa klientu, objektu pakalpojumu grupām/veidiem.
 • Brīdinājumi par dažādiem notikumiem uz e-pastiem - piem. skaitītāja verifikācijas datuma tuvošanās (sk. brīdinājumu serviss)

Atpakaļ uz sarakstu


Nozaru risinājumi:

 • Vairumtirdzniecība
  Vairumtirdzniecība

  Vai esat gatavi atbildēt uz šodienas konkurences izaicinājumiem kā vairumtirgotājs? Vairumtirdzniecība šodien ir kļuvusi par sarežģītu un dinamisku...

  Lasīt vairāk

 • Programmatūra apsaimniekošanai
  Programmatūra apsaimniekošanai

  Mūsdienās ar tradicionālo uzskaiti kļūst arvien grūtāk izsekot līdzi tipiskiem apsaimniekotāja ikdienas scenārijiem – iekavētai īres maksai, nomas līguma...

  Lasīt vairāk

 • Ražošana
  Ražošana

  SolCraft ražošanas vadības programmatūra piedāvā viegli lietojamas ražošanas pārvaldības iespējas, paredzētas tieši ražošanas uzņēmumiem. Bieži nepieciešama...

  Lasīt vairāk

 • Pakalpojumi
  Pakalpojumi

  Ir daudz grāmatvedības un biznesa vadības programmu ar dažādām iespējām, tāpēc svarīgi ir atrast pareizo programmatūru tieši jūsu profila pakalpojumu...

  Lasīt vairāk

 • Izglītība
  Izglītība

  SolCraft ir izstrādājis integrētu risinājumu pilnīgai izglītības iestāžu datorizācijai. FinaWin Izglītības iestāžu vadības sistēma ir daudzvalodu ERP Software...

  Lasīt vairāk

 • Loģistikas risinājumi
  Loģistikas risinājumi

  Loģistikas uzņēmumi šodien intensīvi strādā, lai pilnveidotu savus transporta un loģistikas vadības procesus, palielinātu efektivitāti, klientu apmierinātību...

  Lasīt vairāk

 • Mazumtirdzniecība
  Mazumtirdzniecība

  Maksimizē savu peļņu, izmantojot pārdomātu un efektīvu mazumtirdzniecības programmatūru, viegli pārvaldi visus savus produktus - vai jums ir viens SKU vai...

  Lasīt vairāk

 • Valsts pārvalde
  Valsts pārvalde

  Valsts institūcijas un valstij piederošie uzņēmumi šodien saskaras ar dažādu papildus funkciju pieaugumu pārvaldes jomās, un nepieciešamu atbilstību ļoti...

  Lasīt vairāk

 • Būvniecība
  Būvniecība

  Mūsdienu konkurences un straujā attīstības ritma apstākļos, būvniecības projektu un objektu pārvaldība jau sen ir kļuvusi par komplicētu uzdevumu, kur uzņēmuma...

  Lasīt vairāk

 • Lauksaimniecība
  Lauksaimniecība

  FinaWin programmatūra ir elastīga un viegli izmantojama visos populārākajos lauksaimniecības scenārijos. FinaWin var pārņemt visu – no rēķinu sagatavošanas un...

  Lasīt vairāk