Reversā PVN darījumu pavadzīmes

Vienā pavadzīmē vairāki reversie PVN - elementāri!

Kopš 2018. gada 1. janvāra Latvijā ir stājušies spēkā grozījumi Pievienotās vērtības likumā, kas nosaka, ka vairākās nozarēs ir jāievēro īpašs nodokļa piemērošanas režīms. Tas nozīmē, ka divi Latvijas uzņēmumi, kuri ir PVN maksātāji, savā starpā pērkot vai pārdodot preces, kas iekļautas reverso preču sarakstā, nepiemēro šīm precēm PVN.

Būtiskākās likuma izmaiņas:

1. paplašinātas preču kategorijas uz kurām attiecas īpašs nodokļa piemērošanas režīms (nodokļa apgrieztā maksāšana), turpmāk tas attieksies arī uz:

    • būvizstrādājumi (likuma 142. pants)
    • metālizstrādājumi (likuma 143.4 pants)
    • sadzīves elektroniskā iekārtas un sadzīves elektriskā aparatūra (likuma 143.5 pants)

2. Ieviesta PVN samazinātā likme 5% augļiem un dārzeņiem. (likuma 42.(16) pants).

Tas nozīmē, ka pēc likumdošanas izmaiņu stāšanās spēkā, ja vienā pavadzīmē tiek tirgotas preces dažādās kategorijas, tad tās ir jāgrupē pēc PVN veidiem. Svarīgi arī, lai šī informācija sadalītā veidā nonāktu arī grāmatvedībā. Mūsu sistēmā šī problēma tiek risināta vienā pavadzīmē norādot visas preces un sistēma automātiski sadala pa PVN reversu veidiem un iegrāmato dokumentu balstoties uz šo informāciju, kas nepieciešams PVN atskaites sagatavošanai.

 

1 Pavadzīme = vairāki reversi

Atpakaļ uz sarakstu