Jaunumi programmas moduļos 

FinWinSolis® Materiālās vērtības

  • Notikumu monitors. Visas izmaiņas datubāzē tiek fiksētas notikumu katalogā
  • Papildus dimensija Procesi. Iespēja iedalīt pamatlīdzekļu vērtības pa procesiem. Finanšu amortizācijas atskaites, apgrozījuma atskaites, grāmatojumi pa procesiem


FinWinSolis® Preces un Pakalpojumi

  • Jauni risinājumi mazumtirdzniecībā, kur tiek izmantoti kases aparāti. Datu automātiska nosūtīšana un nolasīšana no kasēm un POS sistēmām
  • Celtniecības tāmes ievadīšana, realizācijas sasaiste ar tāmes pozīcijām, atskaite Forma2


FinWinSolis® Alga

  • Personas koda pareizības pārbaude;
  • IBAN konta numura pareizības pārbaude 


FinWinSolis® Finanses

  • Apgrozījuma Drill-Down pa dimensijām. No jebkura apgrozījuma pārskata var izsaukt citu apgrozījuma pārskatu citā analītiskā griezumā
  • Automātiska rēķinu ģenerēšana. Definējot nosacījumus līgumos, iespējams veikt automātisku faktūrrēķinu ģenerēšanu pa periodu
  • Bilance, PZA ar jebkuru salīdzināmo periodu. Sagatavojot PZA vai Bilanci, var norādīt jebkuru salīdzināmo periodu

Atpakaļ uz sarakstu