Jaunās funkcionalitātes PIEDĀVĀJUMS "Paplašinātā projektu vadība"

Funkcija nodrošina:

  • reģistrēt projektus,
  • sadalīt  projektu pa darbībām/apakšprojektiem,
  • klasificēt darbības pa biznesa procesiem un procesu grupām,
  • piesaistīt lietvedības dokumentus - gan no Internet SelfServiss moduļa , gan no desktop aplikācijas,
  • piesaistīt finansu dokumentus (apakšuzņēmēju rēķinus, apmaksas, klientu apmaksas, avansa pieprasījumus u.c.),
  • strādāt ar projektu saistīto informāciju -  iepirkumu konkursiem, būvatļaujām, līgumiem, pieņemšanas nodošanas aktiem u.c.,
  • reģistrēt uz projektu (apakšprojektu/darbību) patērēto faktisko laiku, salīdzināt ar plānoto,
  • automātiski ģenerēt no sistēmas dažādus izejošos dokumentus - piem. līgumus, aktus, rēķinus u.c.
  • iegūt dažāda veida atskaites , analītiskos pārskatus (rakurstabulas),
  • automātisko brīdinājumu modulis var izmantot šo informāciju jebkuras sarežģītības brīdinājumu ģenerēšanai un nosūtīšanai jebkuram adresātam atbilstoši jebkādam brīdinājumu grafikam.

Funkcija ieviesta organizācijā, kas nodarbojas ar pilna cikla Būvniecības projektu vadību , piesaistot apakšuzņēmējus.

Atpakaļ uz sarakstu